Sytuacja na rynku budowlanym nadal ciężka
16.08.2009.
Pomimo sygnałów dotyczących końca obecnej recesji, wieści z polskiego rynku budowlanego nadal nie napawają optymizmem, chociaż spowolnienie na rynku wydaje się przyhamowywać.

Według danych GUS, choć w ostatnim miesiącu przedsiębiorcy nadal oceniali negatywnie obecną koniunkturę (17 procent firm sygnalizowało jej poprawę, a 24 procent - pogorszenie), to ograniczenia w portfelu zamówień są z miesiąca na miesiąc coraz mniejsze. Być może nadchodzi już moment osiągnięcia przez rynek dna. Mimo tego zarówno sytuacja firm, jak i całego rynku nadal pozostaje niekorzystna.

(na podst. onet.pl)